Call Us Today! +6644 511 757 | surinhospital@gmail.com Login Register
จังหวัดสุรินทร์ kick off โครงการมอบของขวัญปีใหม่ 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 13/2566

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ขอขอบคุณผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา รายที่ 12/2566

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ขอขอบคุณผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา รายที่ 11/2566

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ขอขอบคุณผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา รายที่ 10/2566

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศไต้หวัน

By |

รายละเอียด
โรคเรื้อน รักษาหาย รู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการได้

By |

รายละเอียด
กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา รายที่ 9/2566

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ขอขอบคุณผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา รายที่ 9/2566

By |

รายละเอียด
นายกเหล่ากาชาดสุรินทร์ ห่วงวัยรุ่นติดบุหรี่ไฟฟ้า

By |

รายละเอียด
สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

By |

รายละเอียด
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทำทะเบียนมะเร็งและพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ประสานงานโรคมะเร็ง

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2565 “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข”

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติ และสักขีพยาน ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนเครีอข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 9 ( นครชัยบุรินทร์ (จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์)

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมพิธีเปิดการประชุมงานวิชาการเสริมศักยภาพ อสม. หมอคนที่ 1 ที่พึ่งชุมชน คนรักษ์ สุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตสุขภาพที่ 9 และ 10 ปี 2565

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองตาม “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ”

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นในโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ น้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบเงินจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (25 ต.ค. 2565)

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดงานมหกรรมวิจัยทางการแพทย์ CHIC 2022

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รวมประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอเมืองสุรินทร์ ครั้งที่1/2566

By |

รายละเอียด
ขออนุโมทนาบุญ จิตอาสาโรงพยาบาลสุรินทร์ สมทบทุนบุญกฐิน

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ขอขอบคุณผู้บริจาคอวัยวะ ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา รายที่ 1/2566

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ระดับจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช”

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบเงินสนับสนุนจากการดำเนินโครงการวิจัย

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันล้างมือโลก” (Global Hand Washing Day) ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้รับรางวัล บุคลากรสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ดีเด่น 2565

By |

รายละเอียด
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ SMC โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาพฤติกรรมบริการสู่การสร้างงานที่มีคุณค่า”

By |

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์ สามารถเยี่ยมผู้ป่วยได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9 13 ตุลาคม 2565

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน และการจัดบริการ Home Ward เชื่อมโยงกลุ่ม Service Plan เครือข่ายโรงพยาบาลสุรินทร์ ปี 2565

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
6 ขั้นตอน การล้างมือให้สะอาด ปราศจากโรค

By |

รายละเอียด
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก . โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ขอขอบคุณมูลนิธิ ไต่ฮงกง ในการบริจาคน้ำดื่มให้โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นตัวแทนมอบประกาศเกียรติคุณ จากสภากาชาดไทย ให้กับครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 19/2565

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

By |

รายละเอียด
ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

By |

รายละเอียด
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมพิธีพิธีมอบผ้าไตร และบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมจัดประชุม Dead Case Conference โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบออนไลน์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัด โครงการอบรม “การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อในอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์” โรงพยาบาลสุรินทร์ ปี 2565

By |

รายละเอียด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลสุรินทร์ (PDPA)

By |

รายละเอียด
มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านรุน ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดประชุมวิชาการ “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)”

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดกิจกรรมสัปดาห์เกสัชกรรม ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับการประเมินมาตรูฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม Reaccredit ระดับดีเด่น

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ประชุมคณะกรรมการขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ มอบใบประกาศเกียรติคุณจากสภากาชาดไทย ให้กับครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 16/2565

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับการตรวจประเมินขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

By |

รายละเอียด
กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลสุรินทร์ จัดอบรม การพัฒนาศักยภาพหัวหน้าหอผู้ป่วยเพื่อการบริหาร กลุ่มการพยาบาล

By |

รายละเอียด
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 มอบรางวัลให้แพทย์และทันตแพทย์โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องเขย่าถุงโลหิต

By |

รายละเอียด
กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลสุรินทร์ จัดโครงการอบรมจริยธรรมทางการพยาบาล

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมพิธีสักการะและถวายพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

By |

รายละเอียด
โรงพยาบลสุรินทร์ รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ดำเนินงานและขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบดีเด่นประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ขอขอบคุณบริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด ในการมอบเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลร้านค้าฯ รพ.สร

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์ ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดในเขตสุขภาพ แบบบูรณาการ

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ทำการเปิดเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง ชนิดเทคนิคแปรความเข้มเชิงปริมาตร พร้อมระบบวางแผนการฉายรังสีรักษา

By |

รายละเอียด
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการพยาบาลประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
การคัดเลือกร้านค้าและร้านจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม โรงพยาบาลสุรินทร์ ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดงานวันพยาบาลสากล ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานแถลงข่าว จังหวัดสุรินทร์มีความพร้อมให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์มอบใบประกาศเชิดชูเกียรติจากสภากาชาดไทย ให้กับญาติผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 15/2565

By |

รายละเอียด
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565

By |

รายละเอียด
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมศูนย์บริการเครื่องมือแพทย์อำเภอปราสาท วัดสีโควนาราม ต.กังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ได้แก่ ผู้ป่วยกระดูกสันหลังหัก ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์มอบใบประกาศเชิดชูเกียรติจากสภากาชาดไทย ให้กับญาติผู้บริจาคอวัยวะ รายที่14/2565

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานวันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง และวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย

By |

รายละเอียด
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสุรินทร์ ร่วม โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม และมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิกาญจนบารมี

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ติดตั้งตู้จำหน่าย ATK อัตโนมัติ

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์เยี่ยมเสริมพลัง Backoffice

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ประชุมเตรียมงานรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค

By |

รายละเอียด
เตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้านช่วงสงกรานต์ เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุในบ้าน

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ขอขอบคุณ KI Group มอบเงินสร้างศูนย์ตรวจสุขภาพ

By |

รายละเอียด
กิจกรรมรณรงค์ลดเค็ม ป้องกันโรคไตในวันไตโลก ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
เมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19

By |

รายละเอียด
บวกเมื่อไหร่...ก็สแกนมา

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ มอบกระเช้าขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 7/2565

By |

รายละเอียด
แม่บ้านสาธารณสุข สุรินทร์ ส่งมอบกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 แก่ผู้ป่วย Stroke, จิตเวช และผู้สูงอายุ อำเภอโนนนารายณ์ และ อำเภอสำโรงทาบ

By |

รายละเอียด
แม่บ้านสาธารณสุข สุรินทร์ ส่งมอบกำลังใจสู้ภัยโควิท-19 แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุด้อยโอกาส

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เยี่ยมให้กำลังใจจุดฉีดวัคซีนเด็ก

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์วมประชุมคณะกรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 6/2565

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ลงพื้นที่ ตรวจความคืบหน้า "PCC พรหมเทพ"

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารรังสีรักษา

By |

รายละเอียด
ใบยินยอมฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กอายุ 5-11 ปี โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์นำประชุมกลุ่มปฐมภูมิ ถ่ายทอดนโยบายรับการตรวจราชการ กรณีปกติครั้งที่ 1/2565

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์เยี่ยมเสริมพลังศูนย์โรคหัวใจ

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ รับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์วมประชุมคณะกรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ครั่งที่ 5/2565

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมิน ผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขจังทวัดสุรินทร์ (กวป) ประจำเดือนมกราคม 2565

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมกับ ม.ราชภัฏฯ สุรินทร์ และ รพ.สต.นอกเมือง - รพ.สต.คอโค ลงนาม MOU พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

By |

รายละเอียด
โงพยาบาลสุวินทร์ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงานต่างด้าว จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2565

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมกับสถานีดำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ จัดกิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุ นักศึกษาก่อเหตุวิวาท

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2565

By |

รายละเอียด
นายเพทย์สาธารณสุขจัหวัดสุรินทร์ตรวจเยี่ยมศูนย์แยกกักตัวในชุมชนบ้านอาโพน

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมพิธีน้อมรำลึกวันยุทธหัตถี “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยบ้านอาโพน

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยโควิด 19

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบเงินเพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์สำรวจอาคาร พื้นที่ใช้สอยรอบบริเวณโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์เป็นประธานเปิดอาคารสนับสนุนบริการ

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เยี่ยมเสริมพลังเจ้าหน้าที่ ที่โรงพยาบาลสนามวัคซีนงานช้างฯ

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 4/2565

By |

รายละเอียด
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังเพื่อวางแผนการเปิดเมืองภายใต้มาตรการหลัก VUCA จังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ไม่ใช่ประธานบริษัท แต่อยากจัดให้คุณ

By |

รายละเอียด
ปรับสูตรใหม่ บูสได้เร็วกว่าเดิม

By |

รายละเอียด
วัคซีนน้องใหม่ moderna สำหรับเข็ม 2 และ 3 นะคร้าบบบ 🏁เริ่มพรุ่งนี้. (30 พ.ย. 64)

By |

รายละเอียด
ชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมเสริมพลังเจ้าหน้าที่ ที่โรงพยาบาลสนามวัคซีน

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (Powered Air-Purifying Respirators หรือ PAPRs)

By |

รายละเอียด
จังหวัดสุรินทร์ นำร่อง “พัฒนาเครือข่ายเพื่อรองรับ ระบบบริการเลิกยาสูบอย่างเข้มแข็ง”

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบรับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ “ให้โลหิต ให้ชีวิต GIVE BLOOD GIVE LIFE”

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบ ชุดศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 3/2565

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลสนาม

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 2/2565

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด ๓ สาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 1/2565

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อระบบสุขภาพครบวงจร (One Stop Digital Platform) เขตสุขภาพที่ 9

By |

รายละเอียด
คลินิกฟ้าใส กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์ รณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ ในคลินิคทันตกรรม

By |

รายละเอียด
คลินิกฟ้าใส กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์ ระดมสมองเตรียมนำเสนอ ผลงานรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ ในการรับคัดเลือก รับรางวัล “เพชรนครา” 2564

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์นำเสนอผลงาน เข้ารับการคัดเลือกองค์กรดีเด่น รับรางวัล “ศรีสวางควัฒน” ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรณรงค์วันล้างมือโลก

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ขอขอบคุณ กำลังใจจากส.ส.ณัฏฐพล และ ส.จ.ธันย์นิชา

By |

รายละเอียด
ขอขอบคุณบริษัท ยิ่งยงมินิมาร์ท จำกัด มอบอุปกรณ์การแพทย์ 25 ต.ค. 64

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมงาน “วันปิยมหาราช” 2564

By |

รายละเอียด
วันที่ 21 ตุลาคม #วันพยาบาลแห่งชาติ #วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ออกเชิงรุก Mobile Covid Vaccine “หมอครอบครัว ส่งภูมิถึงบ้าน ต้านโควิด”

By |

รายละเอียด
กรมสมเด็จพระเทพฯ'พระราชทานห้องแรงดันลบแก่โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ปูพรมตรวจ Active case finding ตัดตอน COVID-19 ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์

By |

รายละเอียด
วันล้างมือโลก - Global Handwashing Day

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลสนามวัคซีน

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดงานต้อนรับนพ.ชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ นพ.ชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ท่านใหม่

By |

รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา

By |

รายละเอียด
พิธีรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โรงพยาบาลสุรินทร์ 30 กันยายน พ.ศ.2564

By |

รายละเอียด
การรำอวยพรแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ รพ.สุรินทร์ 2564

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับรางวัลเลิศรัฐประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการดีเด่น

By |

รายละเอียด
ครอบครัววงศ์อารีย์สันติบริจาคเงิน

By |

รายละเอียด
กองทุนหลวงพ่อพูน โดยหลวงพี่น้ำฝน มอบเครื่องผลิตออกซิเจน

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ฉีดวัคซีนพระราชทานให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตเมืองสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบรถพยาบาลกู้ชีพชั้นสูง พร้อมระบบควบคุมอากาศแบบแรงดันลบ

By |

รายละเอียด
พระพรหมวชิรโมลี รับวัคซีนเข็มที่ 2 (AstraZeneca) ที่ มรภ.สร.

By |

รายละเอียด
โครงการบำบัด สารเสพติด บุหรี่ สุรา ในชุมชนตำบลแกใหญ่โดย จิตอาสาหมู่ 6 บ้านนาเกา ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ให้โรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ขอขอบคุณกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยCOVID-19

By |

รายละเอียด
จังหวัดสุรินทร์เปิดทำการศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยโควิด-19

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ นำคณะผู้บริหารเปิดหอผู้ป่วยหนักแยกโรค และ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19

By |

รายละเอียด
นายชัยวุฒิ-นางลาวัณย์ ชยางศุ และครอบครัว มอบเตียงไฟฟ้า ตู้ข้างเตียงและโต๊ะคร่อมเตียง จำนวน 14 ชุด มูลค่า 985,600 บาท

By |

รายละเอียด
รับมอบเงินบริจาค จำนวน 215,000 บาท จากคุณสงวนลักษณ์ สิงคเสลิต

By |

รายละเอียด
รับมอบเงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท จากชมรมโรงสีสุรินทร์

By |

รายละเอียด
จังหวัดสุรินทร์เปิดทำการโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 รองรับผู้ป่วยโควิด 19

By |

รายละเอียด
กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาค เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 25 เครื่อง มูลค่า 6,000,000 บาท

By |

รายละเอียด
ตรวจเชิงรุกพ่อค้า-แม่ค้า ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์

By |

รายละเอียด
เตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดทำประชาคมการจัดตั้งศูนย์พักคอย หรือ Community Isolation [ CI ]

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ขอขอบคุณเทศบาลเมืองสุรินทร์ สนับสนุนเงินซื้อเครื่อง Real-Time PCR

By |

รายละเอียด
ขอขอบคุณบริษัทเจ ที ไรซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1998 จำกัด

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา มอบแชมพูและสบู่

By |

รายละเอียด
รับการการตรวจเยี่ยมโปรแกรม Thai COC 2564

By |

รายละเอียด
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมการดำเนินการป้องกันโควิด-19ที่โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ขอขอบคุณบริษัท สยามอะไหล่1999 จำกัด

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ขอขอบคุณมูลนิธิศิริราช “โครงการทุนต่อลมหายใจ”

By |

รายละเอียด
รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมส่งบุคลากร ทีม MERT ไปปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเครื่องดื่ม

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ขอขอบคุณผูมีจิตศรัทธา บริจาคข้าวกล่อง 300 กล่อง

By |

รายละเอียด
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ พระราชทานชุด PAPR ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมส่งทีม “นางฟ้าชุดขาว” สู้ภัยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน มงกุฎวัฒนะ

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ตั้งตู้ปันสุข ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

By |

รายละเอียด
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมกับแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมกับแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรในการให้บริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลสนามวัคซีน และแจกหน้ากากอนามัย ให้ประชาชนที่มารับวัคซีนเพื่อป้องกัน covid-19

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดงานวันเทคนิคการแพทย์ไทย ประจำปี 2564 “นักเทคนิคการแพทย์ไทย ร่วมสู้ภัยโควิด”

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร

By |

รายละเอียด
สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 แก่โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
สัปดาห์เภสัชกรรม 2564 "ผู้ป่วย และครอบครัว ชุมชน มีเภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัยในยุค New normal"

By |

รายละเอียด
นัดหมายรับวัคซีนวันที่ 21-27 มิถุนายน 2564

By |

รายละเอียด
นัดหมายรับวัคซีนวันที่ 9-15 มิถุนายน 2564

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ขอขอบคุณ บริษัท โอซูก้า นิวทราซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องดื่มเกลือแร่ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

By |

รายละเอียด
ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์รร์

By |

รายละเอียด
นัดหมายรับวัคซีนวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564

By |

รายละเอียด
จ.สุรินทร์ เปิดให้บริการวัคซีนป้องกัน COVID-19 แก่ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ที่โรงพยาบาลสนามวัคซีนสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดอบรมและซ้อมการฉีดวัคซีน COVID-19

By |

รายละเอียด
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงประทานทรัพย์ส่วนพระองค์ และข้าวหอมมะลิในโครงการเกษตรอทิตยาทรให้โรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวร้สโควิด-19

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ผ่าคลอด ขณะนี้ปลอดภัยและกลับบ้านได้แล้ว

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2564

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สู้ภัยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสนาม กระทรวงสาธารณสุข

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากบริษัท แป้งมันแสงเพชร จำกัดและบริษัท ชัยภูมิสตาร์ช จำกัด เพื่อรับมือสถานการณ์โรคโควิด-19

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากหจก.เอเชียเคมีเวชภัณฑ์ เพื่อรับมือสถานการณ์โรคโควิด-19

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรับมือสถานการณ์โรคโควิด-19

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบสิ่งของจาก คณะนักศึกษาหลักสูตร ABC9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อรับมือสถานการณ์โรคโควิด-19

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบเงินบริจาค และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรับมือสถานการณ์โรคโควิด-19 จากพระสงฆ์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบเงินบริจาค และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ (pr2564/33)

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบเงินบริจาค และ อุปกรณ์ทางการแพทย์

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ น้ำยาการตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ (Quadruple test) จำนวน 3,600 การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบเงินบริจาค และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรับมือสถานการณ์โรคโควิด-19

By |

รายละเอียด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานชุด PPE จำนวน 3,500 ชุด ให้โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ผ่าตัดผู้ป่วยเคสโควิด-19 รายแรก

By |

รายละเอียด
ผลตรวจไม่พบเชื้อ...ไม่เท่ากับปลอดภัย

By |

รายละเอียด
ผู้ว่าฯสุรินทร์ รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เข็มที่ 2 ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

By |

รายละเอียด
คลินิกระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลสุรินทร์ [ ARI Clinic ] เปิดให้บริการทุกวัน

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ลงพื้นที่ติดตามความพร้อม การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการ EOC จังหวัดสุรินทร์ ( 20 เม.ย. 64 )

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) คณะกรรมการ EOC กระทรวงสาธารณสุข

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผ่อนคลายความเครียดให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องไตเทียม (8 เม.ย. 64 )

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 14/2564

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 13/2564

By |

รายละเอียด
8 เมษายน 2564 โรงพยาบาลสุรินทร์ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์ขอความร่วมมือ งดเยี่ยมทุกกรณี

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ซ้อมแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID -19 แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์ขอความร่วมมือ งดเยี่ยมทุกกรณี

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีม SRRT/CDCU เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย อำเภอเมืองสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 12/2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ข้างเตียง (ไม้) แบบใส่ลูกล้อ จำนวน ๑๗ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้ข้างเตียง (ไม้) แบบใส่ลูกล้อ จำนวน ๑๗ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลสุรินทร์ และโรงพยาบาลปราสาท จัดงานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 11/2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันไตโลก” ประจำปี 2564

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ เปิดให้บริการจองวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ปี2564

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส ครบรอบ 70 ปี สถาปนาโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมงานฌาปนกิจศพผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 10/2564

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ให้สัมภาษณ์ทางรายการวิทยุเพื่อสุขภาพประชาชน

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 9/2564

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 8/2564

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดพิธีเปิด “คลินิกเบาใจ” Advance Care Planning Clinic

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยโรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบกล่องควบคุมอุณหภูมิขนส่งโลหิต (Blood transport boxes)

By |

รายละเอียด
วิธีดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก ด้วย "วัคซีน 2-2-2 ป้องกันฟันผุ"

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยโรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบเครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยิน (OAE)

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด

By |

รายละเอียด
[19 ก.พ. 64 ]อัพเดท แนวทางการปฏิบัติตัวของบุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์ เมื่อเดินทางออกนอกพื้นที่จ.สุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1/2564 เขตสุขภาพที่ 9

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ คลินิกฟ้าใส เยี่ยมเสริมพลัง ส่งเสริมการ ลด ละ เลิกบุหรี่ ในหอผู้ป่วยใน รพ.สุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ กลุ่มงานสุขศึกษา ทำบอร์ด จากใจเราสู่ใจคุณ เพื่อส่งกำลังใจต่อกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

By |

รายละเอียด
อาหารว่างเพื่อสุขภาพ ( ข้อมูลทางโภชนาการ ชมพู่ ฝรั่ง น้ำข้าวโพด )

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ season 3"

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ กลุ่มงานสุขศึกษา ได้จัดทำโมเดลสำหรับตรวจเต้านม

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ กลุ่มงานสุขศึกษา ได้จัดทำโมเดลฟันน้ำนม

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 7/2564

By |

รายละเอียด
อย่าลืมพก 3 อย่างนี้ เมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้ข้างเตียงสแตนเลส จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ครั้งที่ 1/2564

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ (คปสอ.) ครั้งที่ 1/2564

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ประกาศใช้มาตรการสีเขียว ตามมาตรการ 5 สี จัดการภายในตามระดับความรุนแรง ของสถานการณ์โรค COVID-19 โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 6/2564

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ส่งทีมบุคลากรสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จ.สมุทรสาคร

By |

รายละเอียด
คลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลสุรินทร์ ตรวจผู้ฝ่าฝืนบุหรี่สูบบุหรี่ โดยใช้จักรยานชวนเลิกบุหรี่

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์พื้นที่ตรวจความพร้อมและเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 5/2564

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยโรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด พร้อมขาตั้ง

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมประชุมชี้แจงการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติ รอบที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Video Conference

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับเงินบริจาค หนึ่งล้านบาท จากบริษัทน้ำตาลสุรินทร์ จำกัด

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยโรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ฝึกซ้อมแผน เตรียมความพร้อมรับการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 2

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก “คนสุรินทร์ อาสา ร่วมใจ สู้ภัยโควิด”

By |

รายละเอียด
หมอโรคติดเชื้อโรงพยาบาลสุรินทร์อยากบอก

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์เปิดจุดรับบริจาคโลหิตเพิ่ม ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นเขตุMaskหา100%

By |

รายละเอียด
โปรดงดสนทนา ขณะโดยสายภายในลิฟต์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ #ไม่ประมาท #การ์ดไม่ตก

By |

รายละเอียด
ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (นาฬิกาแขวน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
ขอเชิญประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ณ ร้านอาหาร ชั้น 2 ตึก 100ปี สธ. โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ และสาธารณสุข กรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก และ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุขกรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 7/2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมฝึกซ้อมแผนรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับบริจาคอวัยวะ รายที่ 2/2564

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้ข้างเตียง (ไม้) แบบใส่ลูกล้อ จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดดูดเสมหะแบบติดผนัง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (O๒ sat) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์สนับสนุนให้บุคลากรใส่หน้ากากอนามัย 100 %

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดประชุมประชาพิจารณ์ประชาชน ในการจัดบริการ คลินิกพิเศษเฉพาะทาง นอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดประชุมประชุมวิชาการ "วันเบาหวานโลก" 2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดประชุมวิชาการ เรื่องการพัฒนาความรู้โรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง และการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤต

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดส้วม เนื่องใน “วันส้วมโลก” (World Toilet Day) 2563

By |

รายละเอียด
4 ผัก ผลไม้ ไฟเบอร์สูง

By |

รายละเอียด
คนไข้สิทธิบัตรทอง 30 บาท ของเขตสุขภาพที่ 9 รักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤศจิกายน

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจศพผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 1/2564

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์มอบทุนการศึกษา ให้น้องนินจา TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 ประจำปี 2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เนื่องในวันอัมพาตโลก ประจำปี 2563

By |

รายละเอียด
ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ประชุมวิชาการ เรื่องการพัฒนาความรู้โรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง และการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤติ

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบเครื่องลดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบกล้องส่องปอดและหลอดลม

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) 2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ สืบสานประเพณีงานบุญ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) เรื่องการปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ นำคณะผู้บริหารพบผู้ว่าฯ

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบจักรยานและสิ่งอำนวยความสะดวก

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบประทุนเกวียนเพื่อจัดตั้งให้อนุชนรุ่นหลังได้ชื่นชม

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 21/2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ส่งมอบแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อความดันลบและฆ่าเชื้อด้วย UVC ให้กับโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดพิธีรำบวงสรวงเจ้าปู่เจ้าย่าสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ ประจำปี 2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ สู่บุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ศึกษาดูงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ที่โรงพยาบาลชลบุรี

By |

รายละเอียด
ผลการตรวจผู้ป่วยกัมพูชา 2 ราย ไม่พบเชื้อ Covid19 12/09/2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 20/2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบเงินบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธา 8/09/2563

By |

รายละเอียด
สมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ คว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการ เลิกสูบ ลดเชื้อ ป้องกันวิกฤต COVID -19

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 19/2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับรางวัลชนะเลิศการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข ระดับเขตสุขภาพที่ 9

By |

รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ นักบริหารดีเด่น 2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดโครงการสัปดาห์วันแม่ “มหัศจรรย์แห่งรัก มหัศจรรย์ 1,000 วัน”

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดโครงการอบรมถวายความรู้ที่เหมาะสม คัดกรองสุขภาพและตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยแพทย์ สำหรับพระภิกษุในพื้นที่หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน และถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ การทำงานในระบบสุขภาพ เขตสุขภาพที่ี่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By |

รายละเอียด
หลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ชมรมจิตอาสาสร้างสุข โรงพยาบาลสุรินทร์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ศูนย์ดูแลสุขภาพระยะยาว โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รอบ 1ต.ค.63)

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 18/2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบเงินบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธา

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 16/2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดโครงการชุมชนบำบัดยาเสพติด (CBTx) และอำเภอ TO BE NUMBER ONE CUP อำเภอเมืองสุรินทร์ ปี 2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ต้อนรับ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 15/2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 14/2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 13/2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์เปิดหอผู้ป่วยแยกโรค (Isolation ward) ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์เปิดหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke unit) ที่ได้มาตรฐาน เพื่อลดอัตราตาย ลดอัตราความพิการ และลดภาวะแทรกซ้อน

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 69 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชน และลงนาม MOU ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ( พชอ.) เรื่องยาเสพติด

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่9 รอบที่2/2563

By |

รายละเอียด
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ขอพระองค์หญิงทรงพระเจริญ

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ตรวจความเรียบร้อย การให้บริการประชาชนที่แผนกผู้ป่วยนอก

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนช่วงเปิดเทอม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ covid -19

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจศพผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 11/2563

By |

รายละเอียด
สมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมรณรงค์ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวให้โอวาท ต้อนรับข้าราชการใหม่

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย 2563

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เด็กวัยเตาะแตะ

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด 19

By |

รายละเอียด
เอสซีจี จับมือ ซีแพคคอนสตรัคชั่น โซลูชั่น ส่งมอบ “ห้องความดันอากาศบวก” ให้โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจศพผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 10/2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบเงิน 3 ล้านบาท จากครอบครัวชยางศุ

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 9 และ MOU แผนการจัดบริการสาธารณสุข New Normal เขตสุขภาพที่ 9

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจศพผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 8/2563

By |

รายละเอียด
กองทุนชาวสุรินทร์สู้ภัยโควิด ส่งมอบแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้โรงพบาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ตรวจเยี่ยมห้องผ่าตัด สำหรับผ่าตัดผู้ป่วยโควิด-19

By |

รายละเอียด
สมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ รณรงค์ขับเคลื่อน เลิกสูบ ลดเชื้อ ป้องกันวิกฤต COVID -19 จังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
กลุ่มปฐมภูมิ โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดประชุมส่งมอบงาน ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

By |

รายละเอียด
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ห้องคลีนรูมความดันลบ ให้โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
สกกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ มอบเงินสู้ภัยโควิด-19

By |

รายละเอียด
สมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โโลก 2563

By |

รายละเอียด
หลวงปู่รอด อาภัสสโร บริจาคสิ่งของ-อาหาร โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
มูลนิธิชัยพัฒนาส่งมอบห้องคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วย แบบแรงดันลบพระราชทาน ให้โรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

By |

รายละเอียด
ตารางเวรแพทย์ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสุรินทร์ เดือน มิถุนายน

By |

รายละเอียด
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสุรินทร์ เปิดบริการตามปกติ

By |

รายละเอียด
TOT ส่งมอบตู้ตรวจเชื้อคัดกรองผู้ป่วย COVID-19 แบบความดันบวก (Positive Pressure) ให้โรงพยาบาลสุรินทร์ สู้ภัย COVID-19

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมห้องตรวจผู้ป่วยนอก เพื่อมอบนโยบายเตรียมรับ "ชีวิต วิถีใหม่" "New Normal"

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบ เครื่อง Dent guard (เด้นท์ การ์ด) ป้องกันฟุ้งกระจายเชื้อโรค

By |

รายละเอียด
12 พฤษภาคม วันพยาบาลสากล

By |

รายละเอียด
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบตู้อบฆ่าเชื้อโควิด-19 จาก แม่ทัพภาคที่ 2

By |

รายละเอียด
เชิดชูคนดีไม่มีวันตาย #สุรินทร์สู้ไปด้วยกัน

By |

รายละเอียด
เปิดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบเครื่องช่วยหายใจ

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบแคปซูลความดันลบและฆ่าเชื้อด้วย UVC สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19

By |

รายละเอียด
หลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสุรินทร์ จำนวน 500,000 บาท

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เยี่ยมอาการอาพาธหลวงปู่เอียน

By |

รายละเอียด
ขอเชิญผู้ที่มีสุขภาพดีบริจาคโลหิตต่อเนื่อง

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจฯ เขต 9 ในการตรวจนิเทศ ติดตามงาน กรณี COVID-19

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบแอลกอฮอล์ 75 % จากกลุ่มโรงงานน้ำตาลเคไอ

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบเช็คเงินสด 10 ล้านบาท จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

By |

รายละเอียด
แนวทางปฏิบัติช่วงประเพณีสงกรานต์

By |

รายละเอียด
"วันสร้างสุข : สู้ภัยโควิด-19" ส่งมอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ประกาศงดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทาง

By |

รายละเอียด
เบอร์ติดต่อสอบถาม-เลื่อนนัดในคลินิก และห้องตรวจต่างๆ ของโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
"บอย" ปกรณ์ มอบชุด PPE ให้โรงพยาบาลสุรินทร์ สู้ภัย COVID-19

By |

รายละเอียด
"นาย" ณภัทร มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้โรงพยาบาลสุรินทร์ สู้ภัย COVID-19

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ขอเลื่อนการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปี2563

By |

รายละเอียด
ผอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมรับมอบหน้ากาก P100 จากผู้มีจิตศรัทธา

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบเงินบริจาค จากคุณวรากร โรจน์จรัสไพศาล

By |

รายละเอียด
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ งดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 - 30 เมษายน 2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจศพผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 7/2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ครั้งที่......./2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม "Big cleaning week"

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) เรื่องมาตรการ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ มอบป้ายร้านยาอบอุ่นในโครงการลดแออัดลดรอคอย สำหรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง ที่รับยาโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับบริจาคเงินและสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธา

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจศพผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 6/2563

By |

รายละเอียด
แนวทางการกักกันในสถานที่ควบคุมเป็นที่พักอาศัย (Home Quarantine)

By |

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์เรื่องการใช้หน้ากากอนามัยชนิดต่างๆ สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาล

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์มอบโล่รางวัลคนดีศรีโรงพยาบาลสุรินทร์ ประจำปี 2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ชวนกักตัว "ผีน้อย"

By |

รายละเอียด
สายด่วน COVID-19 จังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมงานฌาปนกิจศพผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 5/2563

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับประเมินรับรองมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดทำบุญตักบาตรประจำเดือนมีนาคม

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ nebivolol hydrochloride ๕ mg tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2563)1

By |

รายละเอียด
แนวทางป้องกันไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

By |

รายละเอียด
เปิดลงทะเบียนตรวจสุขภาพรอบ2

By |

รายละเอียด
เชิญชวนให้เข้ามาเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน

By |

รายละเอียด
ตัวอย่างแบบฟอร์มแต่งตั้ง คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง

By |

รายละเอียด
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาศัลยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

By |

รายละเอียด
อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563

By |

รายละเอียด
นายประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 17 ส.ค. 2562 วิกฤตภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตันฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้รับจากการบริจาค แจกจ่ายให้กับประชาชน และผู้ป่วยที่มารับบริการ

By |

รายละเอียด
นายประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 16 ส.ค. 2562 วิกฤตภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
นายประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 15 ส.ค. 2562 วิกฤตภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
นายประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 14 ส.ค. 2562 วิกฤตภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาที่โรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

By |

รายละเอียด
พลเอกธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มอบบ่อบาดาลพร้อมระบบกรองน้ำให้โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์ การเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน Emergency Operation Center (EOC) เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ในระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562

By |

รายละเอียด
นายประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ประกาศเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน Emergency Operation Center (EOC)

By |

รายละเอียด
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รอบ1ต.ค.62)

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อเพื่อจำหน่าย ณ โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยบาลสุรินทร์ร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสัญจร 2 / 2562 ที่จังหวัดนนทบุรี

By |

รายละเอียด
คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลสุรินทร์มีที่ไหนบ้าง ตรวจรักษาอะไรได้บ้าง?.... มาดูกันครับ

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์เปิดคลินิกหมอครอบครัวสระโบราณ เครือข่ายโรงพยาบาลสุรินทร์ 

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปี 2562

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์ เรื่องสถานการณ์โรคไข้เลือดออก

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ทางสถานีวิทยุเพื่อสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ-พญ.ดวงแก้ว ตัณฑประภา โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2562

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเปิด การยกฐานะ และการขยายหน่วยบริการสุขภาพ

By |

รายละเอียด
กิจกรรม “KICK OFF รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอเมืองสุรินทร์”

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วม ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ อนุโมทนาบุญ กับกลุ่มศิลปินสุรินทร์-บุรีรัมย์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดทำบุญตักบาตรประจำเดือนมิถุนายน 2562

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ กราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย

By |

รายละเอียด
คลินิกหมอครอบครัวสระโบราณ พร้อมให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ calcium polystyrene sulfonate ๕ g powder โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2562)1

By |

รายละเอียด
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รอบ เม.ย.62)

By |

รายละเอียด
แบบฟอร์มการเงิน-แบบรายงานการเดินทางไปราชการ

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (cath lab) จำนวน 3 รายการ ในวงเงิน 1,660,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (cath lab) จำนวน 12 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 18 รายการ

By |

รายละเอียด
ประกาศว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

By |

รายละเอียด
ประกาศกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

By |

รายละเอียด
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

By |

รายละเอียด
ประมวลภาพกิจกรรม "แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต จ.สุรินทร์"

By |

รายละเอียด
เอกสารควบคุมภายปีงบประมาณ 2562

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ (คปสอ.) ครั้งที่ 3/61

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ มอบบ้านให้ผู้ป่วย โครงการ ส่งคนสำคัญกลับบ้าน

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพในชุมชน

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ ขอเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ 

By |

รายละเอียด
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

By |

รายละเอียด
แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ

By |

รายละเอียด
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ”

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน ชนิด (non compliance balloon)

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดความสว่างรวมไม่น้อยกว่า ๔๘๐,๐๐๐ ลักซ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในกิจกรรม "การประชุมวิชาการ เขต9 นครชัยบุรินทร์"

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

By |

รายละเอียด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษา เพื่อรับรองการบริการสุขภาพชาวต่างชาติ ปี 2561”

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ สำหรับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 3

By |

รายละเอียด
โครงการมหกรรมโรงพยาบาลสุรินทร์ จิตอาสาทำความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส 66 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

By |

รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2561

By |

รายละเอียด
การเรียกคืนยา Valsartan (Valatan) 160 มก.

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดโครงการ “KICK OFF รณรงค์ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก” อำเภอเมืองสุรินทร์

By |

รายละเอียด
นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 และนพ.ยุทธนา พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์เปิดอาคารผู้ป่วยมะเร็ง และสงฆ์อาพาธ (อาคาร 16 )

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 9 ของปี 2561

By |

รายละเอียด
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่

By |

รายละเอียด
ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกิจกรรมรวมพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ตามแนวทาง "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด"

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ จัดโครงการ กิจกรรม 1 วัด 1 โรงพยาบาล

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานงานสัปดาห์เภสัชกรรมประจำปี 2561

By |

รายละเอียด
เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล ๒ จอรับภาพ

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ "สัปดาห์งดสูบบุหรี่โลก"

By |

รายละเอียด
ประกวดราคา e-bidding ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน ชนิด non compliance balloon จำนวน 150 เส้น

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภาผอ.รพ.สุรินทร์ มอบเงินช่วยเหลือ พร้อมให้กำลังใจ ผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อนถล่ม

By |

รายละเอียด
รพ.สุรินทร์รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินการคลินิกวัยรุ่น จากสำนักงานอนามัยการเจริญพันธุ์

By |

รายละเอียด
ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สุรินทร์เข้าร่วม ประชุม ครม. นอกสถานที่ อย่างเป็นทางการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.เฉลียว   สัตตมัย รองผู้อำนวยการด้าน Long Term Care ,Palliative Care และ กิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร โรงพยาบาลสุรินทร์ เดินทางเข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมและรับมอบนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (กวป.)

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ และ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลสุรินทร์ ให้นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 10 เข้าพบเพื่อรายงานตัว

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบหมายให้ นางสุรีย์ กรองทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสมโภชศาลเจ้าพ่อตังสี่ปึงเถ่ากงม่า (ศาลใหม่)

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบหมายให้ นางณัฐรดา ทองสุทธิ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ รพ.สุรินทร์ ร่วมพิธีวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ และ นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามงานตัวชี้วัดรับรองการปฏฺิบัติราชการ

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ครั้งที่ 2/2561

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหนึ่งกลุ่มงาน หนึ่งผลงานวิจัย รุ่นที 2 

By |

รายละเอียด
test

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ ร่วมพิธีสมโภชน์องค์ผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลโนนนารายณ์  โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

By |

รายละเอียด
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของราชการ

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผู้สูงอายุรายกรณีเพื่อการจัดบริการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา”

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์เป็นประธานเปิดโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต  ปี 2561

By |

รายละเอียด
ตลาดรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครเกษตรกรที่มีใบรับรองอาหารปลอดภัย (GMP)อินทรีย์

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมการ สป.สัญจร

By |

รายละเอียด
นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม  ผู้ตรวจราชสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 พร้อมด้วย นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือน เมษายน 2561

By |

รายละเอียด
นพ.ไพศาล  ดั่นคุ้ม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.สมภพ สารวนางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เปิดการอบรมเรื่องการพัฒนาคุณภาพสู่ AHA สำหรับทีมนำทางการพยาบาล

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ  ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดตลาดนัด โครงการ แบ่งปันของรักสร้างสุข

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ. รพ.สุรินทร์ เป็นประธานงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบหมายให้ นพ. ชวมัย  สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สุรินทร์ ตรวจนิเทศงานการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการจัดการดื้อยาต้านจุลชีพ (RDU)

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.สมภพ สารวนางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตร แก่บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่รับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

By |

รายละเอียด
ใบขออนุมัติซ่อมแซม ปรับปรุงครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ พร้อมด้วย นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และคณะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสรุปผลการตรวจราชการครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ2561 เขตสุขภาพที่ 9

By |

รายละเอียด
นพ.สมภพ สารวนางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานการประชุมเตรียมรับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานสถานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และการประเมินรับรองมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ปี 2561

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์และการปฏิรูประบบสาธารณสุข

By |

รายละเอียด
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ กล่าวต้อนรับ นพ.วีระชัย แสงสุข ผช.ผอ.รพ.กรุงเทพจันทบุรี และ คณะดูงาน รพ.กรุงเทพจันทบุรี

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบหมายให้ พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม เป็นประธานเปิดโครงการศักยภาพพยาบาลเวชปฏิบัติเครือข่าย หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสุรินทร์ ประจำปี 2561

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ลงสำรวจจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุ ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ศูนย์สุขภาพชุมชนกรุงศรีนอก โรงพยาบาลสุรินทร์ (ตรงข้ามสำนักงานที่ดิน) เจ้าหน้าที่ทั้งชายและหญิงต่างพากันแต่งตัวย้อนยุค เข้ากับกระแสละครเรื่องบุพเพสันนิวาส สร้างความประทับใจให้กับประชาชนผู้มารับบริการเป็นอย่างยิ่ง

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ. รพ. สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลสาธารณสุข เพื่อหยุดยั้งวัณโรคในประเทศไทย

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบหมายให้ พญ.ชูหงส์  มหรรทัศนพงศ์   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)ด้านอุบัติเหตุ  เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

By |

รายละเอียด
นพ.ชวัมย สื่บนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ รับโล่รางวัลสุวรรณนครา (คลินิกฟ้าใสต้นแบบ สถานพยาบาลปลอดบุหรี่)  ประเภทโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2560

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.สมภพ สารวนางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๑

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ นายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ คณะผู้บริหาร รพ.สุรินทร์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมมอบเข็ม และเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้แก่ อสม. ชุมชนเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายฉลาด  วิบูลย์อรรถ์ ผู้บริจาคอวัยวะผู้ป่วยสมองตาย โรงพยาบาลสุรินทร์ รายที่ 5/2561

By |

รายละเอียด
คณะผู้ปฎิบัติธรรม คุ้มดวงแก้ว(จังหวัดสมุทรปราการ) บริจาคเงินร่วมสบทบทุน เพื่อโครงการสะพานบุญเพื่อชีวิต

By |

รายละเอียด
นพ.อนันต์ อริยะชัยพานิชย์ และทีมบริหารโรงพยาบาลรวมแพทย์(หมออนันต์) บริจาคเงินร่วมสบทบทุนเพื่อโครงการสะพานบุญเพื่อชีวิต

By |

รายละเอียด
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ ของโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2561

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา โรงพยาบาลสุรินทร์แนะนำ คาถา 5 ย. ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ขอฝากเตือนถึงผู้ปกครอง ประชาชน และเด็กๆ

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับบริจาคอวัยวะผู้ป่วยสมองตาย โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ เข้ารับประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 19

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบหมายให้ พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม เป็นประธานเปิดการประชุม งานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมวัณโรค อำเภอเมืองสุรินทร์ “ภายใต้กลไกการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)”

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ รพ.สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์สัญจร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เข้าร่วมประชุม คณะทำงานร่วมของเครือข่ายเขตสุขภาพและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 (5x5) ครั้งที่3/2561

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ เป็นประธานเปิดการพิจารณาสืบราคา เพื่อการซื้อร่วมพัสดุระดับจังหวัด จังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ levodopa ๑๐๐ mg + carbidopa ๒๕ mg tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2561)

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดประชุมโครงการพัฒนาเครือข่าย และพิธีเปิดให้บริการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิด โครงการ บริหารจัดการความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2561

By |

รายละเอียด
นพ.สมภพ สารวนางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเจริญพระพุธมนต์ เนื่องในพิธีเปิดอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
คุณวรรธนินทร์ -คุณอนงค์ภัทร ตั้งทวีสิทธิ์ ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลสุรินทร์ จำนวนเงิน 400,000 บาท (สีแสนบาทถ้วน)

By |

รายละเอียด
บริษัทน้ำตาลสุรินทร์ จำกัด บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีโครงการสะพานบุญเพื่อชีวิต จำนวนเงิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ บริจาคเงินเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีโครงการสะพานบุญเพื่อชีวิต จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบใบประกาศณียบัตร ผู้เข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติระยะกลาง Clinical palliative care for community nurses

By |

รายละเอียด
นพ.ยุทธนา พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการครบรอบ 67 ปี โรงพยาบาลสุรินทร์ โครงการสะพานเพื่อชีวิต

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ และรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เข้าร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑

By |

รายละเอียด
นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานโครงการประชุมวิชาการโรคผิวหนังเด็กสัญสัญจร ประจำปี 2561

By |

รายละเอียด
นางอัจฉรา  บัณฑิตยานุรักษ์ ภริยา นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และกัลยาณมิตร ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์ เปิด "ศูนย์บริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) และศูนย์เตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด (Surin Pre Anesthetic Clinic : SUPAC)"

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ ร่วมตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวง ปีงบประมาณ 2561 ( รอบที่ 1 )

By |

รายละเอียด
กำหนดการทอดภาพป่าสามัคคี โครงการ 67 ปีโรงพยาบาลสุรินทร์ สะพานบุญเพื่อชีวิต โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ประชุมวิชาการครบรอบ 67 ปี โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
มารู้จักโรคพิษสุนัขบ้ากัน

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์เพิ่มช่องทางติดต่อ ประชาสัมพันธ์ ทาง Social Media Facebook ,Line

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  

By |

รายละเอียด
กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

By |

รายละเอียด
นายแพทย์ชวมัย – คุณวรรณลักษณ์ สืบนุการณ์ มอบให้ผู้แทนนำพวงหรีดเคารพศพ นายศภวิชญ์ สติภา ผอ.รพ.สต.บ้านกาเกาะ ตำบลตาอ็อง

By |

รายละเอียด
คุณวิชัย ทัศนเศรษฐ อดีตผู้ว่าฯ จังหวัดอุดรธานี และ คุณนิดา ทัศนเศรษฐ ภารรยา ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ ร่วมประชุมเขตสุขภาพที่ 9

By |

รายละเอียด
นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบให้คุณนพพร อารีย์วัฒนานนท์ เป็นผู้แทนนำพวงหรีดเคารพศพ

By |

รายละเอียด
ผอ.รพ.สุรินทร์ เป็นประธานเปิดการออกหน่วยตรวจเด็กโรคหัวใจ “ตามโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ นอกเวลาราชการ”

By |

รายละเอียด
นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ มาตรา 41 จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2561

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์มอบนโยบายผู้เข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติระยะกลาง Clinical palliative care for community nurses

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ นำคณะเจ้าหน้าที่ ญาติผู้ป่วย และผู้มารับบริการ ทำบุญตักบาตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

By |

รายละเอียด
นพ.ชายตา สุจินพรัหม ร่วมทำบุญ 1 เมตร 2 เซนติเมตร

By |

รายละเอียด
นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุรินทร์ และครอบครัว ร่วมทำบุญ 40.08 เซนติเมตร

By |

รายละเอียด
คุณณียากร รัตนศิริเนตร กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมทำบุญ 10 เซนติเมตร

By |

รายละเอียด
ผอ.รพ.สุรินทร์ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ Service plan สาขา RDU เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/2561

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 5 / 2561

By |

รายละเอียด
นพ.ศิระ คันธกุลดุษฎี การโอนเข้าบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมผ้าทอดผ้าป่าสะพานบุญ และสมทบทุน

By |

รายละเอียด
ผอ.รพ.สุรินทร์ ร่วมต้อนรับ องคมนตรี ในโอกาสตรวจเยี่ยม รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต้นแบบบริการการแพทย์ผสมผสาน 4 ด้าน

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ขอเชิญประชุมวิชาการ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม และ สมาคมโรคผิวหนังในเด็กแห่งประเทศไทย

By |

รายละเอียด
คณะกรรมการศาลเจ้าตังสี่ ร่วมบริจาคเงิน สมทบทุน โครงการสะพานบุญเพื่อชีวิตฯ รพ.สุรินทร์

By |

รายละเอียด
ผอ.รพ.สุรินทร์นำคณะผู้บริหารเคลื่อนไหวร่างกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์เข้าร่วมโครงการสภากาแฟสัญจร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบบันทึกความเข้าใจ(MOU)จากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Google Cloud และการออกแบบ แบบสอบถามออนไลน์ เพื่อการวิจัย ในทศวรรษที่ 21" ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2

By |

รายละเอียด
ศูนย์ประสานงานรับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ผู้บริจาคอวัยวะ

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รณรงค์ให้หญิงตั้งครรภ์กินโฟเลต

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบเงินบริจาค จำนวนเงิน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)จากพระอาจารย์ไชยเรศ แสวงทรัพย์

By |

รายละเอียด
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ควบคุมกำกับ ติดตาม รับทราบปัญหา รู้เร็ว และรีบแก้ไข ดูแลบุคลากรให้มีความสุข สร้างมูลค่า เพิ่มรายได้ เพื่อความมั่นคงของโรงพยาบาล และความยั่งยืนของระบบในระยะยาว

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัด โครงการโรงพยาบาลสุรินทร์น่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy workplace)

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ/โรคติดเชื้อดื้อยาและวัณโรค (Emerging disease, MDR, TB)

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)กับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ผู้บริจาคอวัยวะให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับการศึกษาดูงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

By |

รายละเอียด
เกณฑ์ประเมิณ Healthy Workplace ปี 2561

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Google Cloud และการออกแบบ แบบสอบถามออนไลน์

By |

รายละเอียด
ผอ.รพ.สุรินทร์รับมอบเงินบริจาค จำนวน 120,000 บาท จากคุณอัจฉริยา อินทร์ประสิทธิ์

By |

รายละเอียด
ผอ.รพ.สุรินทร์ เยี่ยมอาการเด็กชายอายุ 13 ปี จากกรณีโดนแก๊งวัยรุ่นขับจักรยานยนต์ดักทำร้ายร่างกาย

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดการประชุมวิชาการโรคไตเด็กสัญจร

By |

รายละเอียด
รู้เรื่องยา RDU

By |

รายละเอียด
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลสุรินทร์ รับบริจาคอวัยวะจากชายไทย อายุ 47 ปี

By |

รายละเอียด
ผอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ เยี่ยมอาการผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหมู่รถทัวร์พลิกคว่ำ 

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับการศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

By |

รายละเอียด
รพ.พระตะบอง(เขมร)ศึกษาดูงาน รพ.สุรินทร์

By |

รายละเอียด
โครงการHappy Money Program และโครงการส่งเสริมการออม และบริหารเงินส่วนบุคล "Happy Money" หมดหนี้มีออม

By |

รายละเอียด
ประชุม คปสข.เขต 9

By |

รายละเอียด
รพ.สุรินทร์ร่วมกับ ธ.ไทยพาณิชย์จัดโครงการ Happy Money Day

By |

รายละเอียด
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี รพ.สุรินทร์

By |

รายละเอียด
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการ ส่งเสริมการออมและการบริหารเงินส่วนบุคคล

By |

รายละเอียด
ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพสหสาขาวิชาชีพ ในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เขตสุขภาพที่ 9 (RDU)วันที่ 2

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมตักบาตรประจำเดือนมกราคม2561

By |

รายละเอียด
โครงการปั่นเยี่ยมบ้าน ปันน้ำใจ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า เพื่อดูแลติดตามเยี่ยมผู้ป่วยผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพการบริการ

By |

รายละเอียด
เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ จัดประชุมวิชาการ "ก้าวไปอีกก้าว RDU 9" ที่ โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมพิธีบวงสรวงรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง

By |

รายละเอียด
โรคอุจจาระร่วง จาก ไวรัสโรต้า

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์เป็นผู้แทนเขต9 เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

By |

รายละเอียด
ประชุมวิชาการโรคไตเทียมเด็กสัญจร

By |

รายละเอียด
ประชุมวิชาการ RDU

By |

รายละเอียด
นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมคนไข้เพื่อ ให้กำลังใจ พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ 2561

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ พบสื่อมวลชน ประจำจังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดกิจกรรมเทศกาลแห่งความสุข สวัสดีปีใหม่ 2561 (มนต์รักดอกการบูร-สรูล สรูล กรุ๊ป กรุ๊ป คะเนีย)

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ นำทีม คป.สอ.เมืองสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ปฎิบัติงานด่านชุมชน ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ สวัสดีปีใหม่ 2561

By |

รายละเอียด
ผู้รับบริการขอชื่นชมคณะแพทย์โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่12/2560

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัฒฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ รับมอบเงินบริจาค จำนวนเงิน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) จาก นพ.ถาวร-พญ.ปวีณา ชูชื่นกลิ่น และครอบครัว

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัฒฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ รับมอบเงินบริจาค จำนวนเงิน 172,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) จาก คุณมานพ-คุณสมจิต ปิยะศิลป์ (รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง) สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัฒฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ เตือนภัยประชาชนชาวสุรินทร์ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคที่มาฤดูหนาว

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว มาศึกษาดูงานด้านบริการคนต่างด้าว งานพัฒนาบุคลากร และงานการเงิน ที่โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้มาตรฐาน Advanced HA และการวิเคราะห์องค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพขั้นก้าวหน้า”

By |

รายละเอียด
แผนผังงานปีใหม่ 2561 "มนต์รัก ดอกการบูร"

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวัณโรค ครั้งที่ 2/2561

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบมลพิษสิ่งแวดล้อมประจำปี 2561

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดโครงการ ร่วมใจ ร่วมพลัง ทำความสะอาด ครั้งใหญ่ มหกรรม "Big Cleaning Day"

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.โรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบเครื่องเสียง/โสตทัศนูปกรณ์ จากคุณนิรันด์ ฟูกาญจนานนท์

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จับมือ 5 โรงพยาบาลในเขต 9 "นครชัยบุรินทร์" ร่วมมือผลิตทันตแพทย์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลกรณบดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุม ขับเคลื่อนคณะกรรมการดำเนินงาน พัฒนาระบบ Service Plan สาขาตาของเขตสุขภาพที่ 9 (เขตนครชัยบุรินทร์) ปีงบประมาณ 2561

By |

รายละเอียด
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.นายแพทย์สมภพ สารวนางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

By |

รายละเอียด
ประชุมวิชาการชมรมศัลยกรรมระบบปัสสาวะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 17

By |

รายละเอียด
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลสุรินทร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By |

รายละเอียด
แบบประเมินข้าราชการ รอบต.ค. 60

By |

รายละเอียด
ขอเชิญร่วมประชุม "โครงการโรงพยาบาลคุณภาพโภชนบำบัดการคัดกรองและประเมินภาวะทุพโภชนาการในโรงพยาบาลสุรินทร์"

By |

รายละเอียด
จ้างซ่อมและอะไหล่เครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง

By |

รายละเอียด
เชื่อมระบบโทรศัพท์ อาคารอุบติเหตุใหม่ เข้าระบบ อาคารอุบัติเหตุเก่า (ระบบสัญญาณ Fiber) จำนวน ๑ งาน

By |

รายละเอียด
ซื้อหัวตรวจสำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน ๑ เครื่อง

By |

รายละเอียด
ซื้อปั๊มจุ่มดูดน้ำเสีย LP-X๗๕๐F ๗๕๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง

By |

รายละเอียด
จ้าง ปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตเพิ่มเติม ตามแบบเลขที่ M.๐๑๖/๒๕๖๐ จำนวน๑งาน

By |

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการ ชุดเลื่อยตัดกระดูกสันอกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ชนิดใช้แบตเตอรี่และคนไข้ที่เคยทำผ่าตัดมาแล้ว

By |

รายละเอียด
การจัดทำข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร

By |

รายละเอียด
แบบฟอร์มขออนุมัติแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561

By |

รายละเอียด
อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

By |

รายละเอียด
ตรวจสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลสุรินทร์ประจำปี 2560

By |

รายละเอียด
ขออภัยในความไม่สะดวก

By |

รายละเอียด
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ พ.ศ.2561 - 2565

By |

รายละเอียด
เอกสารตรวจราชการฯ ปี 2560 รอบ 2

By |

รายละเอียด
โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ลด ละ เลิก บุหรี่ ในบุคลากร โรงพยาบาลสุรินทร์ ประจำปี 2560

By |

รายละเอียด
ผอ.รพ.สุรินทร์ นำคณะบุคลากร และผู้รับบริการ ร่วมทำบุญตักบาตร ประจำเดือน เมษายน 2560 และ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีไทย

By |

รายละเอียด
ผอ.รพ.สุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์”

By |

รายละเอียด
การพัฒนาระบบการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการเลิกเสพยาสูบ

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมเวทีประชาคมชุมชน ขอใช้พื้นที่ดินบริเวณสระหนองบัว เพื่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง

By |

รายละเอียด