ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง  ประกวดราคาซื้อ Carboplatin 450 mg45 mL concentrate for solution for infusion, 45 mL vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2566