ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อIobitridol ๖๕.๘๑ g/๑๐๐ mL solution for injection, ๕๐ mL vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)