ประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Entacapone 200 mg tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖