ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องฉายแสงอุดฟัน จำนวน ๑ เครื่อง วิธีเจาะจง