ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566