ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการรถสำหรับทำหัตถการส่องกล้อง ERCP,EUS ชนิดสแตนเลสมีลิ้นชักสำหรับใส่อุปกรณ์ทำหัตถการ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง