ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Piperacillin 4 g and Tazobactam 500 mg for injection ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566