ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมหลังคาที่นั่งรอตรวจ คลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI CLINIC) แบบเลขที่ ๐๙๓/๖๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง