ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เย็นสำหรับเก็บเวชภัณฑ์ยา (Pharmaceutical refrigerator) จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง