ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ยา Manidipine hydrochloride 20 mg tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565