ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ยา Fluticasone Propionate 250 mcg/1 dose + Salmeterol 25 mcg/1 dose pressurised inhalation, suspension, 120 dose actuation ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565