ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการโคมไฟทำหัตถการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง