ประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการยา  Rivastigmine 4.6 mg/24 hr transdermal patch ประจำปีงบปนะมาณ 2565