ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดผลิตสารกัมมันตรังสีเทคนิเซียม (Mo-๙๙Tc-๙๙m Radionuclide Generator) จำนวน ๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)