ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Coiled tube จำนวน ๗,๘๐๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง