ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อTamsulosin hydrochloride ๔๐๐ mcg prolonged-release tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)