ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อPotassium sodium hydrogen citrate complex ๒.๔ g granules for oral solution, ๒๘๐ g bottle ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)