ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยารายการWater irrigation solution, ๑ L bottle ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕