ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยารายการSodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL irrigation solution, ๑ L bottle ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕